Heer onze God, Uw eengeboren Zoon Jezus Messias heeft zijn leerlingen beloofd zijn Geest, de Trooster en Helper, aan ons te schenken. Wij bidden U dat jongeren in Pakistan bezield worden door de heilige Geest, zich afwenden van het kwade en de weg van Jezus Christus bewandelen met vertrouwen, hoop en liefde. Door Christus onze Heer.