Almachtige God, Uw Zoon heeft beloofd alle dagen met zijn Kerk te zijn tot aan de voleinding der wereld. Zijn Kerk bevindt zich vaak op plekken die geteisterd worden door intimidatie en geweld tegen onze broeders en zusters. Wij bidden U voor de Christenen in Iran en om de vrijheid en veiligheid om ons gezamenlijke geloof te belijden en te vieren. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Johannes-Franciscus Burté en gezellen, martelaren, door Christus onze Heer.