Barmhartige God, Uw Zoon Jezus Messias roept alle mensen tot de kennis van Uw Naam. Wij willen U vandaag bidden voor alle kinderen en jonge mensen in Mongolië die opgroeien in onwetendheid van de Blijde Boodschap. Geef dat zij mensen ontmoeten die hen het verhaal van Jezus vertellen en dat zij daardoor Uw Zoon en zijn Kerk beter willen leren kennen. Geef deze jonge Mongolen ook goed onderwijs, goede gezondheidszorg en ouderlijke liefde. Door Christus onze Heer.