Goede God, U bezielt alle mensen van goede wil en U zegent hun inzet met vruchten. Vandaag bidden wij op verzoek van Paus Franciscus dat de lekengelovigen hun eigen zending mogen vervullen door hun creativiteit in dienst te stellen van de uitdagingen waarvoor de huidige wereld zich gesteld ziet. Geef dat wij vrucht dragen in ons leven en dat ons gebed voor Uw Kerk in nood de situatie van velen ten goede keert. Door Christus onze Heer.