Eeuwige God, U voedt hen die honger hebben en geeft water van eeuwig leven aan hen die dorst lijden. In deze tijd van vasten, boete en bezinning, bidden wij U voor de allerarmsten van onze wereld. Geef hen de hulp die zij nodig hebben; verlicht hun onwetendheid met het licht van Uw Woord; doe hen groeien in zelfvertrouwen en in dank voor U en Uw gaven. Door Christus onze Heer.