Almachtige God, Uw Kerk verkondigt steeds met vreugde de verlossing door Jezus Christus. Op verzoek van paus Franciscus bidden wij dat jonge mensen, speciaal in Latijns-Amerika, het voorbeeld volgen van de heilige maagd Maria en gehoor geven aan de uitnodiging van de Heer om de vreugde van de Blijde Boodschap te verkondigen aan de wereld. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige kerkleraren Basilius de Grote en Gregorius van Nazianze, door Christus onze Heer.