Goede God, velen van Uw heiligen hebben met hun eigen bloed getuigd van Uw Zoon Jezus Christus. Wij willen U op dit hoogfeest bidden voor alle mensen over de hele wereld die vervolgd worden omdat zij Uw Zoon belijden als de Christus. Wij vragen U om hen te beschermen tegen geweld, intimidatie, laster en onrecht. Wij bidden U voor hun vervolgers: dat zij geraakt worden door Uw liefde. Dit vragen wij U op voorspraak van al Uw heiligen, door Christus onze Heer.