Barmhartige God, Uw Zoon Jezus Messias roept alle mensen tot de kennis van Uw Naam. Wij bidden U vandaag voor de intentie van de paus voor deze maand. Dat de verstrekkende beslissingen die economen en politici nemen het gezin mogen beschermen als schat van de mensheid. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Alfonsus Maria de’Liguori, door Christus onze Heer.