Barmhartige God, Uw barmhartigheid is niet te overtreffen. In dit Jaar van Barmhartigheid vragen wij Uw vergeving voor die momenten waarop wij onze naasten niet zagen als onze broeder of zuster. Geef dat wij steeds meer mogen groeien in liefde voor alle mensen en dat onze liefde gestalte krijgt in goede werken die vrucht dragen voor onze wereld. Verhoor onze gebeden voor Uw Kerk in nood overal waar onze broeders en zusters lijden aan vervolging en intimidatie. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Justinus, martelaar, door Christus onze Heer.