God van liefde, U openbaart zich in de broederlijke en zusterlijke liefde voor elkaar. Wij bidden U vandaag speciaal voor de mensen die in armoede leven in Vietnam en in Laos. Wij vragen U dat velen zich het lot van deze mensen aantrekken en zich inzetten voor de verbetering van hun leven. Geef dat Uw Kerk in deze landen de armen en behoeftigen moed blijft inspreken en dat zij voor velen een voorbeeld van naastenliefde mag zijn. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige maagden en martelaressen Maria Anna Vaillot en Odilia Baumgarten, door Christus onze Heer.