Almachtige God, Uw Zoon Jezus de Christus heeft als een dienaar de voeten van Zijn leerlingen gewassen. Geef dat wij Zijn voorbeeld navolgen en onze naasten dienstbaar tegemoet gaan met nederigheid, respect en liefde. Wij danken U voor allen die tot in de dood trouw bleven aan Jezus Christus. Geef dat wij van hen leren, dat wij trouw blijven waken en dat ons gebed vandaag vrucht draagt voor mensen die lijden. Door Christus onze Heer.