God onze Vader, Uw Zoon Jezus de Christus heeft als een dienaar de voeten van zijn leerlingen gewassen. Geef dat wij Zijn voorbeeld navolgen en onze naasten tegemoet gaan met nederigheid, eerbied en liefde. Wij danken U voor de mannen en vrouwen die tot in de dood hun geloof in Uw Zoon hebben verkondigd. Wij bidden U voor alle mensen die vervolgd worden omwille van hun geloof in Jezus Christus. Wij vragen U: geef hun geduld, moed en hoop. Door Christus onze Heer.