Witte Donderdag 28 maart 2024

Almachtige God, Uw Zoon Jezus Christus heeft als een trouwe dienaar de voeten van zijn leerlingen gewassen. Geef dat wij Zijn voorbeeld navolgen en onze naasten tegemoet gaan met nederigheid, eenvoud en liefde. Geef dat ons dagelijkse gebed en goede werken vrucht dragen voor hen die lijden onder eenzaamheid, uitsluiting en verdrukking. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Renée-Marie Dumont, echtgenote en martelares tijdens de Franse Revolutie, door Christus onze Heer.