God van levenden, Uw Zoon Jezus Messias heeft als een dienaar de voeten van Zijn leerlingen gewassen. Geef dat wij Zijn voorbeeld navolgen en onze naasten tegemoet gaan met nederigheid, eenvoud en liefde. Geef dat ons dagelijkse gebed vrucht draagt voor hen die lijden onder intimidatie en verdrukking. Door Christus onze Heer.