Witte Donderdag 14 april 2022

Barmhartige en goede God, Uw Zoon Jezus Messias heeft als een trouwe dienaar de voeten van zijn leerlingen gewassen. Geef dat wij Zijn voorbeeld navolgen en onze naasten tegemoet gaan met nederigheid, eenvoud en liefde. Geef dat ons dagelijkse gebed en goede werken vrucht dragen voor hen die lijden onder eenzaamheid, intimidatie en verdrukking. Door Christus onze Heer.