Levende God, Uw Zoon Jezus de Christus heeft als een dienaar de voeten van Zijn leerlingen gewassen. Geef dat wij Zijn voorbeeld van dienstbaarheid navolgen en onze naasten tegemoet gaan met nederigheid, eerbied en liefde. Wij willen U bidden voor alle mensen die verraden zijn en die gevangen zitten omwille van hun geloof in Jezus Christus. Wees hun nabij. Door Christus onze Heer.