Witte Donderdag 1 april 2021

Heer onze God, Uw Zoon Jezus Messias, Uw trouwe dienaar, heeft de voeten van zijn leerlingen gewassen op de avond voor zijn lijden. Geef dat wij Zijn voorbeeld kunnen navolgen en onze naasten dienen met nederigheid, eerbied en liefde. Wij bidden U voor alle mensen die lijden omwille van hun geloof in het Evangelie van Jezus Christus en vragen U, speciaal vandaag: geef hun geduld, moed en hoop. Door Christus onze Heer.