vrijdag 9 oktober 2020

Schepper God, op de zesde dag hebt Gij de mens, man en vrouw, geschapen naar Uw beeld en gelijkenis. Wij bidden U daarom vandaag voor het welzijn van alle vrouwen en meisjes in culturen waar zij een ondergeschikte positie innemen, vaak zonder gelijke rechten van staatswege. Wij danken U in het bijzonder voor de vele vrouwen die een voorbeeld zijn van standvastig geloof in Uw Zoon Jezus Christus. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Dionysius en gezellen, martelaren, door Christus onze Heer.