vrijdag 9 juli 2021

Barmhartige Heer, de Blijde Boodschap van Jezus Christus werkt als goede gist in de samenleving. Wij bidden U dat de Christenen in Pakistan met hun geloof, arbeid en gebed grote veranderingen ten goede brengen voor alle Pakistani’s. Wij bidden om een groeiende samenwerking tussen de verschillende groepen Christenen in Pakistan en voor meer vrijheid van overheidswege voor evangelisatie, catechese en diakonie. Wij vragen Uw zegen voor de toekomst van Uw Kerk in Pakistan. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige martelaren van Gorcum, door Christus onze Heer.