vrijdag 9 februari 2024

Almachtige God, U verlangt ernaar dat mensen in vrede en vrijheid met elkaar leven. Wij danken U daarom voor alle mensen van goede wil in Sri Lanka die met hun dagelijkse werken van naastenliefde Uw Zoon Jezus Christus dienen zonder dit goed te beseffen. Wij vragen U dat hun mooie voorbeeld ons hier, alsook hun Christelijke landgenoten, doen groeien in geloof en vertrouwen. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Luis Magaña Servín, echtgenoot en vader, martelaar tijdens de Mexicaanse Burgeroorlog, door Christus onze Heer.