vrijdag 9 december 2022 

Almachtige God, Uw Zoon heeft met zijn kruisoffer allen bevrijd die gevangen zitten in de macht van de dood. Vandaag bidden wij voor alle mensen in Rusland en de Oekraïne die gevangen zitten, terecht of onterecht. Sta hen bij en geef dat zij rechtvaardig behandeld worden. Geef dat jonge mensen in deze landen kiezen voor de rechte weg van Jezus Christus en zó het ware leven ontvangen. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Liborius Wagner, priester, martelaar tijdens de Dertig Jarige Oorlog, door Christus onze Heer.