vrijdag 9 april 2021

Heer onze God, ondanks de inzet van zovele missionarissen, leven er miljoenen die Uw Zoon en zijn Evangelie en Kerk nog niet hebben leren kennen. Wij vragen Uw zegen voor het verkondigingswerk overal ter wereld – speciaal onder de machthebbers, rijken en andere mensen met invloed. Dat velen geraakt mogen worden door de hoop en de liefde die het Pasen van Jezus Christus beloven, en zich laten heiligen door werken van naastenleifde. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Lindalva Justo de Oliveira, religieuze en martelares, door Christus onze Heer.