vrijdag 8 september 2023

Genadige God, Uw Zoon is het Licht dat in de duisternis schijnt. In Hem zien wij wie wij kunnen zijn. In Hem worden wij herschapen en opnieuw geboren. Op deze feestdag waarop de Kerk de geboorte van Maria, de Moeder van God de Zoon, met vreugde viert, willen wij Uw zegen vragen voor alle moeders. Wij bidden U dat zij met geduld, wijsheid en liefde hun kinderen nabij zijn. Wij vragen Uw bescherming voor het ongeboren leven. Dit bidden wij U op voorspraak van de heilige maagd Maria, door Christus onze Heer.