vrijdag 8 oktober 2021

Eeuwige God, in Jezus Christus, de Goede Herder en onze Broeder, nodigt U ons allemaal uit om te delen in de goddelijke natuur. Wij bidden U voor mensen in Pakistan die in alle eenvoud op het platteland wonen en rond moeten komen van de opbrengst van hun land en dieren. Geef dat zij kennisnemen van het Evangelie, geraakt worden door uw Geest en zich laten omarmen door uw liefde. Geef hun de moed en bescherming die nodig zijn om als Christen in Pakistan te leven. Door Christus onze Heer.