God van levenden, op het kruis bracht Uw trouwe Dienaar Jezus Christus het offer dat ons waarachtig leven geeft. Wij willen U op deze vrijdag in de Paastijd danken voor de moedige Iraniërs die het Evangelie uitdragen met woord en daad aan hun landgenoten. Versterk hen met hoop op een toekomst, met meer veiligheid en vrijheid. Schenk hun steeds wat zij nodig hebben naar lichaam en ziel. Door Christus onze Heer.