vrijdag 8 maart 2024

Liefdevolle God, wie U met een oprecht hart zoekt, heeft U al gevonden. Wij vragen Uw zegen voor jonge mensen in Colombia die, zoekend naar de waarheid, op het spoor van Uw Zoon en zijn Kerk zijn gekomen. Geef dat hun ontwakende geloof de kans krijgt om uit te groeien tot de volle maat van Christus. Bescherm deze zoekers tegen geweld, afpersing en laster en schenk hun kracht in moeilijke tijden. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Johannes de Deo, broeder onder geloften, door Christus onze Heer.