vrijdag 8 april 2022

Genadige God, in deze Veertigdagentijd willen wij U danken voor de liefde die Gij ons en alle mensen aanbiedt in Jezus Christus. Wij willen U op deze vrijdag  in het bijzonder bidden voor vrouwen in Thailand die lijden onder onwetendheid en armoede. Vooral voor meisjes uit arme gezinnen, die weinig kansen hebben voor onderwijs en werk. Schenk hun de materiële, geestelijke en emotionele voorwaarden om zich spiritueel, praktisch en intellectueel te kunnen ontplooien. Door Christus onze Heer.