vrijdag 7 oktober 2022

Goede God, onze Rots en ons heil, U bent trouw aan Uw beloften. Wij bidden U vandaag voor onze Kerk in Pakistan. Speciaal voor de bisschoppen, priesters en diakens daar: dat zij zonder intimidatie, en met wijze woorden, mogen getuigen van het heilig Evangelie. Moge de Moeder Gods hen bijstaan bij de geestelijke en lichamelijke zorg voor hun landgenoten. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Maagd Maria, Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans, door Christus onze Heer.