vrijdag 7 juli 2023

Almachtige God, U hebt Uw grote barmhartigheid voor de allerarmsten geopenbaard in Jezus van Nazareth. Wij bidden U vandaag voor mannen vrouwen in India die zoeken naar de betekenis van hun leven. Geef dat zij in Jezus Christus antwoord vinden op hun vragen; geef dat zij na deze verlichting van hun geest de sacramenten ontvangen, en zo beginnen uit te groeien tot de volle maat van Christus. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Peter To Rot, echtgenoot en catechist, vermoord door de Japanse bezetter vanwege zijn geloof, door Christus onze Heer.