Rechtvaardige God, Uw Zoon Jezus Messias heeft aan het kruis de dood voor altijd gedood. Wij bidden U uit dank voor allen die, noodgedwongen in het geheim, het Evangelie van Goede Vrijdag aan de mensen verkondigen in Kuwait, Qatar en Bahrein. Geef dat zij gehoor vinden bij velen daar die de goddelijke natuur van Jezus Christus nog niet kennen. Roep vooral vele jongeren in deze landen en geef dat zij de moed hebben om gehoor te geven aan Uw uitnodiging. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Agathangelus en Cassianus, priesters en martelaren, door Christus onze Heer.