vrijdag 6 oktober 2023

Almachtige God, Uw grote liefde voor de wezen en zieken hebt Gij geopenbaard in Uw Gezalfde, Jezus van Nazareth. Wij bidden U vandaag uit dank voor de katholieke religieuzen die in Israël en de Palestijnse gebieden zorgen voor ouderen, wezen, en zieken. Geef dat zij goede medewerking ontvangen van de lokale overheden en dat zij zonder angst voor intimidatie vreugde ervaren bij hun dagelijkse arbeid in dienst van hun medemensen. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Bruno, kluizenaar, door Christus onze Heer.