vrijdag 6 november 2020

Eeuwige God, de adem van uw heilige Geest geeft leven aan zieken. Wij bidden U voor stadsbewoners in Peru die getroffen zijn door de ontwrichtingen en nasleep veroorzaakt door het coronavirus. Wij vragen U om hen bij te staan met creativiteit, flexibiliteit, geduld en hoop bij het oppakken van het dagelijkse leven. Dit vragen wij U op voorspraak van alle heilige verkondigers van het geloof in onze streken, door Christus onze Heer.