Rechtvaardige God, U vergeeft ons wanneer wij berouw tonen en boete doen. Wij vragen U dat wij in deze periode van bezinning en vasten steeds meer inzien wat U van ons hier en nu verlangt. Wij bidden U: geef ons inzicht in wat onze levensopdracht is en geef dat onze gebeden voor de mensen in Tunesië door U genadevol worden verhoord. Wij bidden U ook om een vruchtbare Avond van de Martelaren, vanavond in Breda. Door Christus onze Heer.