vrijdag 6 augustus 2021

Almachtige God: op de hoge berg heeft Uw geliefde Zoon Uw heerlijkheid geopenbaard aan zijn leerlingen Petrus, Johannes en Jacobus. Jezus, de Christus, is werkelijk het stralende Licht dat de duisternis verdrijft uit ons hart en uit de wereld. Wij bidden U op deze feestdag dat de ogen van de machtigen der aarde opengaan voor de heerlijkheid van Uw Zoon, dat zij zich afwenden van alles wat tegen het leven ingaat en zich toewenden tot Uw barmhartige liefde. Door Christus onze Heer.