vrijdag 5 november 2021

Barmhartige God, U hebt de mensen geschapen om in vrede met elkaar te werken ter ere van U. Wij bidden U voor de werklozen, dagloners, boeren en arbeiders in India – in het bijzonder voor hen die getroffen zijn door Covid-19. Geef hen allemaal een menswaardig bestaan: dat zij respect, rust, vrede en vreugde ervaren in hun dagelijks leven. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Narcyz Putz, priester, martelaar tijdens de Nazi-vervolgingen, door Christus onze Heer.