vrijdag 5 mei 2023

Almachtige God, Gij Die ons innig nabij komt door Uw Zoon Jezus Messias. In het leven van de vele heiligen openbaart U zich als een God van vrede, gerechtigheid en liefde. Wij vragen U vandaag: laat Uw zegen als dauw neerdalen over de inwoners van de beide Congo’s die lijden onder verdriet, onrecht en armoede. Open het hart van de Congolezen voor de Goede Boodschap en geef dat zij zich bekeren tot U, de enige ware God. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Grzegorz Boleslaw Frackowiak, broeder, martelaar tijdens de Nazi-vervolgingen in Polen, door Christus onze Heer.