vrijdag 5 maart 2021

Almachtige God, in de stille uren wordt Uw meest innige nabijheid ervaren. Wij danken U voor de mannen en vrouwen die als kluizenaar of kluizenares in eenvoud en in stille aanbidding Uw liefde op verhulde wijze zwijgend verkondigen. Geef dat hun dagelijkse smeekgebeden voor de bekering en heiliging van onze wereld vrucht dragen, vooral op die plekken waar de verkondiging van het Evangelie beschimpt, ontmoedigd of zelfs verboden wordt. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Lazër Shantoja, priester en martelaar, door Christus onze Heer.