Barmhartige God, het Evangelie van Christus werkt als goede gist in de wereld. Wij bidden U deze week voor Uw Kerk in Oeganda. Wij bidden U voor mensen van goede wil die er opkomen voor het geestelijke en lichamelijke welzijn van hun landgenoten. Wij bidden dat de Oegandezen zich steeds meer richten op een leven in navolging van Uw Zoon. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Bonifatius en gezellen, martelaren, door Christus onze Heer.