vrijdag 5 februari 2021

God van barmhartigheid en gerechtigheid, U hebt Uw Zoon gezonden om de wereld te redden door zijn zelfgave op Golgotha. Wij vragen U dat velen in Jemen het Evangelie leren kennen, geraakt worden door het liefdesoffer van Uw Zoon, zich bekeren van hun oude leven en voortaan de Blijde Boodschap van heil voor alle mensen verkondigen in woord en in daad. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Agatha, maagd en martelares, door Christus onze Heer.