vrijdag 5 augustus 2022

Genadige God, Jezus Christus is de eeuwige Hogepriester en het Offerlam zonder gebrek. Wij danken U op deze vrijdag voor zijn zelfoffer uit vrije wil aan het kruis. Zijn doortocht door de dood heen naar het leven toe, maakt de weg voor ons vrij. Wij bidden U voor de Irakezen die op zoek zijn naar de betekenis van hun leven. Geef dat zij Uw Zoon leren kennen en dat zij van overheidswege meer vrijheid krijgen om de christelijke weg ten leven te mogen volgen. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Pierre-Michel Noël, priester, martelaar tijdens de Franse Revolutie, door Christus onze Heer.