vrijdag 4 november 2022 

God onze Vader, U hebt Uw liefde voor alle mensen geopenbaard in Jezus Messias. Wij willen vandaag Uw zegen vragen voor de bewoners van India, speciaal voor de allerarmsten in de grote miljoenensteden. Voor mensen die wonen in wijken zonder goede scholing en medische verzorging. Voor de zwakken en werklozen die lijden onder vervuiling en stress. Geef dat deze armen, met Uw hulp, hun situatie spoedig zien verbeteren. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Clarus, priester-eremiet en martelaar, door Christus onze Heer.