vrijdag 4 maart 2022

Barmhartige God, Uw Zoon Jezus van Nazareth genas zieken met zijn aanraking. Hij opende de ogen van blinden en liet verlamden opstaan en rondlopen. Wij bidden U: genees allen die hardvochtig en star van hart zijn. Geef dat de rijken en machtigen van onze wereld met gulle hand en ruim hart zich inzetten voor de misdeelden en armen, en opkomen voor gerechtigheid en vrede. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Daniel Dajani, priester en martelaar tijdens de communistische vervolgingen in Albanië, door Christus onze Heer.