vrijdag 4 juni 2021

Genadige God, U hebt Uw zorg voor alle mensen geopenbaard in Jezus Messias. Hij raakte zieken aan en genas hen met Zijn liefde. Wij bidden U vandaag uit grote dank voor hen die zich toegewijd inzetten bij de verzorging van mensen die getroffen zijn door Covid-19. Voor onderzoekers, artsen, verplegers, vrijwilligers en voorlichters. Geef dat zij Uw steun ervaren bij hun werk, en dat zij hun arbeid steeds verrichten ter ere van U. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Petrus van Verona, martelaar, door Christus onze Heer.