vrijdag 4 februari 2022

Genadige God, Uw Zoon roept alle rassen, talen en naties bij elkaar en zijn Kerkgemeenschap biedt ruimte voor velen. Wij bidden U bij deze gedachtenis van Uw martelaren voor alle verkondigers van de Goede Boodschap in de Filipijnen. Wij vragen dat hun arbeid vrucht mag dragen en dat Uw Kerk in de Filipijnen groeit in geloof en in aantal. Dit vragen wij op voorspraak van de zalige John Speed, lekengelovige, martelaar tijdens de Engelse Reformatie, door Christus onze Heer.