vrijdag 4 augustus 2023

Barmhartige God, die de Liefde zelf zijt. Wij bidden U op deze feestdag voor alle priesters die werkzaam zijn in het pastoraat. Geef dat zij trouw blijven aan hun roeping, en in zuiverheid, met wijsheid en met liefde het Evangelie verkondigen. Ons speciaal gebed is voor priesters die ziek zijn, die ontmoedigd zijn, of die gevangen zitten. Schenk hun de vruchten van de verlossing en het eeuwige leven. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Johannes Maria Vianney, pastoor van Ars, door Christus onze Heer.