vrijdag 31 mei 2024

Barmhartige God, Uw Zoon Jezus van Nazareth is het Paaslam zonder gebrek. Wij danken U op deze vrijdag voor zijn zelfoffer uit vrije wil op het kruishout. Wij bidden U voor alle mensen in Pakistan die vandaag met Hem meelijden: voor kinderen die ernstig ziek zijn, voor wanhopige werkelozen en voor ouderen die eenzaam zijn. Beadem hen allemaal met Uw heilige Geest, de Trooster die leven geeft. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige maagd Maria, de heilige Johannes de Doper en de heilige Elisabeth, door Christus onze Heer.