Rechtvaardige God, U vergeeft ons wanneer wij berouw tonen en boete doen. Op deze vrijdag in de Boetetijd bidden wij dat ons geloof ook in de Paastijd mag blijven groeien, dat ons gebed vrucht draagt voor de wereld en dat onze daden van caritas bijdragen aan de opbouw van Uw Koninkrijk op aarde. Wij bidden U: geef ons inzicht in wat onze levensopdracht is en de kracht om daaraan gehoor te geven. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Natalia Tulasiewicz, parochie-vrijwilliger en martelares tijdens de Nazi-vervolgingen in Polen, door Christus onze Heer.