Almachtige God, Jezus van Nazareth, de Gekruisigde, nodigt alle mensen uit om mee te bouwen aan Uw Koninkrijk. Wij bidden voor hen in India die zich actief verzetten tégen de komst van dit Koninkrijk. Geef dat zij de uitnodiging van Uw Zoon steeds duidelijker horen en daar gehoor aan geven. Voor Christenen in India die te lijden hebben onder intimidatie: dat hun standvastigheid en liefde anderen binnenleiden in de geloofsmysteries van de Kerk van Christus. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Ignatius van Loyola, door Christus onze Heer.