God onze Vader, Uw Zoon Jezus Christus is de bron van vreugde voor allen die op Hem vertrouwen. Vandaag vragen wij Uw zegen voor alle mensen van goede wil die zich inzetten voor het lichamelijke en geestelijke welzijn van de straatjongeren in de grote steden van Tanzania. Om geduld, wijsheid en vreugde bij hun belangrijke arbeid. Geef dat zij vele jonge mensen bereiken en dat velen zich bekeren tot de Goede Boodschap. Door Christus onze Heer.