Grote en sterke God, in de kruisdood van Uw Zoon Jezus de Messias hebt Gij Uw heerlijkheid aan alle volken geopenbaard. Wij vragen U op deze vrijdag: waak over de kleine groep Christenen in Jemen en geef dat Uw Kerk, verspreid over de hele wereld, standhoudt in de belijdenis van Uw Naam. Door Christus onze Heer.